Dominik Andrle

Jednatel ADARingu

Když jsem se rozhodoval na základní škole kam jít studovat, starší brácha mi řekl: „jdi na stavárnu, stavět se bude vždycky“. Tehdy jsem netušil, jak mě tato práce bude naplňovat a bavit. Po studiu střední průmyslové školy jsem nastoupil na VUT Brno. Po studiu jsem chvíli působil na postgraduálním studiu, ale táhlo mě to do praxe. Nastoupil jsem k jedné velké stavební společnosti do pozice stavbyvedoucího. Tato firma byla součástí druhé největší stavební korporace světa Bouygues Construction. V této firmě jsem nasbíral po dobu patnácti let působení (nebojím se použít slovo) „obrovské“ zkušenosti a spolupodílel se na velkých a zajímavých zakázkách.

Jako stavbyvedoucí a posléze hlavní stavbyvedoucí jsem spoluřídil stavby bytových domů v Brně a Praze, horských apartmánů a průmyslových staveb za stovky milionů. Z nich stavebně nejzajímavější byla zakázka výstavby bytových domů v Libeňských docích. Bylo zde skoro vše, na co si stavař může vzpomenout: složité zakládání, speciální hydroizolace, komplikovaná statika, speciální architektonické prvky, opěrné stěny, zesílení svahů na břehu Vltavy, silné požadavky na detaily v interiéru, rozsáhlé inženýrské sítě včetně komunikací a zpevněných ploch.

Po profesním vyzrání jsem nastoupil do pozice projektového manažera, kde jsem se spolupodílel na řízení dalších projektů, z nichž nejvýznamnější byl projekt výrobní haly Nexen Tire za více než miliardu korun. Na této zakázce byl veden ze strany investora obrovský tlak na termíny a troufám si sdělit, že jsme to zvládli. Stavebně byl Nexen velice zajímavý hlavně po technologické stránce, spolupodílel jsem se na stavební připravenosti pro nejmodernější stroje včetně robotizované výroby.

 V průběhu praxe u Bougyes jsem také úspěšně absolvoval zkoušky na autorizaci v oboru pozemní stavby a občas dozoroval i projektoval menší stavby na živnostenský list.

Jak už to tak bývá, v určitou dobu jsem se rozhodl pro zásadní změnu v pracovním životě (jeden z důvodů byl ten, že jsem se chtěl více věnovat rodině, jelikož roky u Bougyues byly krásné, ale velice náročné z pohledu života rodinného) a převzal stavební firmu ADARing s.r.o., kterou jsem od jejího vzniku profesně zaštiťoval. Firma se od té doby troufám si říci jen rozrůstá a klade důraz na hodnoty, které jsem převzal ze svého minulého působení což jsou: dodržování zasmluvněných termínů, kvalitu výstavby a bezpečnost.