Provádění staveb

Novostavby

Realizujeme stavby na „klíč“ i části staveb, půdní vestavby a nástavby. Stavby od základů až po střechu, od menších rodinných domů, přes bytové a administrativní objekty až po výstavby a rekonstrukce škol, kulturních zařízení, technických budov, výrobních hal. Dále provádíme výstavbu nízkoenergetických i pasivních domů, jak zděnou, tak i montovanou technologií.

Provádíme i dílčí části staveb:

 • demolice, bourací práce, likvidace suti,
 • výkopové a zemní práce,
 • inženýrské sítě,
 • základové konstrukce,
 • hrubá stavba zděná i montovaná,
 • šikmé i ploché střešní konstrukce,
 • vnitřní nenosné konstrukce zděné i montované,
 • instalační rozvody – voda, kanalizace, plyn, elektro, zdravotechnika, vzduchotechnika,
 • dodávka a montáž okenních výplní, dveří,
 • vnitřní i vnější jádrové i štukové omítky,
 • zateplení staveb,
 • podlahy betonové i lité,
 • sádrokartonové konstrukce,
 • vnitřní povrchové úpravy podlah,
 • obklady a dlažby,
 • malby a nátěry,
 • přípravu a montáž bazénových těles, finální úpravy kolem bazénu,
 • zpevněné plochy, venkovní dlažby, oplocení.

Rekonstrukce

Provádíme kompletní i částečné rekonstrukce bytů, rodinných i bytových domů, kulturních a zdravotnických zařízení, technických budov i výrobních hal, přístavby a nástavby.

Realizujeme:

 • bourací práce, likvidace suti,
 • výměny konstrukce a krytiny střech,
 • opravy, izolace a nátěry fasád,
 • výměny oken a dveří,
 • rekonstrukce a úpravy rozvodů vody, odpadů, energií,
 • izolace proti vodě (hydroizolace), izolace proti radonu,
 • úpravy vnitřních povrchů – podlahy, obklady, omítky, malby, nátěry,
 • terénní úpravy a další stavební práce,
 • rekonstrukce bytových jader,
 • půdní vestavby,
 • rekonstrukce koupelen a kuchyní.

Fasády a zateplení

Důležitou součástí našeho portfolia jsou fasády včetně zateplení, finální probarvené omítkoviny a klempířských prvků. Zateplování provádíme kontaktními i provětrávanými zateplovacími systémy, jak z fasádního polystyrénu, tak z minerální nebo kamenné vaty.

Zajišťujeme:

 • odstranění stávajících povrchů,
 • tlakové čistění, příprava podkladu, ochrana proti plísním a řasám,
 • vyrovnání povrchů, nové omítky,
 • zateplovací systémy,
 • finální omítky,
 • zateplení soklů případně instalace drenážního systému,
 • zateplování stropů, střech a podlah,
 • foukané izolace.

Inženýrská činnost

Naši odborníci mají dvacetileté zkušenosti s vedením i velkých a stavebně komplikovaných objektů. Naši autorizovaní inženýři v oboru pozemního stavitelství jsou schopni zajistit kompletní odborné pokrytí:

 • zajištění projektové dokumentace,
 • rozpočtování stavebních prací,
 • vedení staveb,
 • dozorovaní staveb,
 • znalecké posudky.