Olomouc

Akce: Rekonstrukce učeben právnické fakulty University Palackého
Lokalita: Olomouc
Realizace: 08/21 – 12/21
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Charakteristika:

Předmětem díla byla rekonstrukce 3. NP budovy B Právnické fakulty v Olomouci, kdy součástí díla bylo přebudování stávajících prostor na nové moderní víceúčelové učebny pro studenty a oprava stávajících kabinetů pro lektory.

Olomouc - rekonstrukce učeben právnické fakulty Univerzity Palackého
Olomouc – rekonstrukce učeben právnické fakulty Univerzity Palackého