Warex Javorník

Akce: Haly spodní stavby, šatny, komplexní zpevněné plochy a inženýrské sítě
Lokalita: Javorník
Realizace: 07/20 – 11/20
Investor: Warex

Charakteristika:

Předmětem projektu bylo vybudování nového zázemí pro zaměstnance, zhotovení spodní stavby objektu a vytvoření nové asfaltové plochy pro pojezd mechanizace a automobilů.

Warex Javorník - haly spodní stavby, šatny, komplexní zpevněné plochy a inženýrské sítě
Warex Javorník – haly spodní stavby, šatny, komplexní zpevněné plochy a inženýrské sítě