ZŠ Skřipov – vzduchotechnika s rekuperací tepla

Akce: Vzduchotechnika s rekuperací tepla Základní školy Skřipov
Lokalita: Základní škola Skřipov
Realizace: 07/23 – 10/23
Investor: Obec Skřipov

Charakteristika:

Předmětem realizace díla bylo provedení nové vzduchotechniky s rekuperací tepla základní školy Skřipov. Realizace veškerých stavebních prací probíhala za plného provozu tohoto školského zařízení. Tyto stavební práce zahrnovaly dodávku a montáž exteriérových vzduchotechnických jednotek, celoplošného kuchyňského stropu, rekuperačních jednotek včetně dohřívačů vzduchu, vzduchotechnického potrubí, tlumičů hluku, regulátorů průtoku, požárních klapek, textilních vyústek, fasádních žaluzií, a všech dalších přidružených prací včetně dodávky a montáže veškeré silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace spojených s realizovaným dílem. Součástí realizovaného díla byla taktéž demontáž stávající střešní konstrukce spojovacího krčku (mezi budovou základní školy a mateřské školy) a provedení nové ploché střechy z PE fólie včetně klempířských konstrukcí. Na tomto místě byly taktéž dodány nové zámečnické konstrukce pro usazení vzduchotechnických jednotek a pro vyztužení stávajícího panelového stropu. Dále bylo předmětem této zakázky provedení nových požárních a nepožárních sádrokartonových konstrukcí, provedení nového kazetového stropu jídelny, provedení zednických prací, oprav omítek, maleb a fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS a bouracích a demoličních prací stávajících konstrukcí a stavebních prvků.

Vzduchotechnika s rekuperací tepla – ZŠ Skřipov – 1
Vzduchotechnika s rekuperací tepla – ZŠ Skřipov – 2
Vzduchotechnika s rekuperací tepla – ZŠ Skřipov – 3
Vzduchotechnika s rekuperací tepla – ZŠ Skřipov – 4