Javorník 44 – Hájenka – výměna střešní krytiny a rekonstrukce fasády

Akce: Javorník 44, hospodářská budova – výměna střešní krytiny a fasáda
Lokalita: Javorník
Realizace: 12/23 – 03/24
Investor: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Charakteristika:

Výměna střešní azbestové krytiny za novou plechovou krytinu Ruukki, včetně všech navazujících klempířských konstrukcí a oprava fasády.

Ve vícepracích bylo zahrnuto – výměna krokví a ozdobných kleštin na štítu stodoly a výměna krokví na garáži, oprava poškozeného střešního bednění, oplechování komína na hospodářské budově, instalace výlezového střešního okna, repas původních hromosvodů, výroba a montáž půdních schodů, drenáž a odvodnění hospodářské budovy.

Javorník – Hospodářská budova
Javorník – Garáž