Javorník – Warex – přístavba výrobní haly a objekt šaten, asfaltové plochy

Akce: Přístavba výrobní haly a objekt šaten Warex Javorník, spodní stavba a podlaha, asfaltové plochy
Lokalita: Javorník – areál firmy Warex spol. s.r.o.
Realizace: 04/20 – 11/20
Investor: Warex spol. s.r.o.

Charakteristika:

Provedení dvou hal – zemní práce, základy, obvodové stěny, kanalizace, vodovod, přípojka elektro, zateplení, fasádní omítky, drátkobetonové desky. zpevněné plochy a parkoviště – asfaltové plochy, kompletní kanalizace, odvodnění, drenážní systém.

Výrobní hala a asfaltová plocha Warex Javorník