Zlaté Hory – sociální byty v domech č. p. 429 a č. p. 178

Akce: Rekonstrukce sociálních bytů v domech č. p. 429 a č. p. 178
Lokalita: Zlaté Hory
Realizace: 05/20 – 08/21
Investor: Město Zlaté Hory

Charakteristika:

Kompletní rekonstrukce bytových domů – bourací práce, zednické práce, zateplení, oprava historické fasády včetně reliéfních prvků, oprava fasády památkově chráněného objektu, výměna části krovů, výměna stropních konstrukcí, výměna střešní krytiny, výměna a dodávka výplní vnějších otvorů – okna, dveře, klempířské prvky, vnější a vnitřní omítky, sanační práce spodní stavby včetně podřezání stěn, obklady, dlažby, truhlářské konstrukce, sádrokartonové příčky a podhledy včetně protipožárních, malby, nátěry, venkovní kanalizace, venkovní zpevněné plochy, elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vzduchotechnika a vytápění, dodávka a montáž vnitřních dveří včetně požárních, dodávka a montáž kuchyňských linek, zámečnické konstrukce a finální povrchy podlah, stěn a stropů.

Bytovka č. 1 – Zlaté Hory
Bytovka č. 2 – Zlaté Hory